Аквакат - изворна вода от чешмата
ТЕХНОЛОГИЯТА

Технологията Penergetic се основава на биорезонанса.

Високата ефективност на продуктите се дължи на чес-тотите, носещи информация, с която са заредени. Подборът на тези честоти е специфичен в зависимост от приложението - за растения, животни, вода, като те могат да бъдат и комбинирани.

Рenergetic е иновативна система, която е щадяща по отношение на ресурсите и същевременно гарантира висока ефективност.

АкваКАТ за студена вода

Какви ще са разходите, ако ползваме чешмяна вода, витализирана с АкваКат и минерална вода в бутилки.АкваКАТ за гореща вода

АкваКАТ за гореща вода носи марката ThermoKAT. Устройството се инсталира след бойлера - на изходящата гореща вода. Предлага се в два варианта, в зависимост от количеството използвана топла вода на ден.


АкваКАТ за душ

АкваКАТ за душ е удобно устройство. То може да се ползва както за вили така и на места където има увеличен спрямо общата консумация на вода дебит за кратък период от време - като допълнително устройство към основната система на АкваКАТ.Таблица с продуктите на АкваКАТ

Име на устройство Предвиден дебит
Устройства за студена вода
AquaKat® - S чешма /до 0,20м3/ден
AquaKat® - M 20м тръби /0,75м3/ден
AquaKat® - L 80м тръби /3м3/ден
AquaKat® - XL 240м тръби /6м3/ден
AquaKat® 2" 12м3/ден
AquaKat® - XXL 30м3/ден
Water unit (2 AquaKat®XXL) над 60м3/ден
Устройство за душ
Aqua Flow душ < 0,5м3/ден
Устройства за циркулационна топла вода
за бойлер и отопление
ThermoKat - М 0,5м3
ThermoKat - L 1,5м3


AquaKAT
ThermoKAT
AquaFLOW